aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Szkoły artystyczne w Polsce

Województwa Szkoły artystyczne dolnośląskie Szkoły artystyczne kujawsko-pomorskie Szkoły artystyczne lubelskie Szkoły artystyczne lubuskie Szkoły artystyczne łódzkie Szkoły artystyczne małopolskie Szkoły artystyczne mazowieckie Szkoły artystyczne opolskie Szkoły artystyczne podkarpackie Szkoły artystyczne podlaskie Szkoły artystyczne pomorskie Szkoły artystyczne śląskie Szkoły artystyczne świętokrzyskie Szkoły artystyczne warmińsko-mazurskie Szkoły artystyczne wielkopolskie Szkoły artystyczne zachodniopomorskie
W 53 ogólnokształcących szkołach artystycznych I stopnia kształciło się 9,7 tys. osób, wśród których większość stanowiły kobiety (61,7%). Działało również 406 szkół realizujących wyłącznie program kształcenia artystycznego, w których kształciło się 52,3 tys. uczniów, w tym 63,7% kobiet. W roku szkolnym 2019/20 szkoły artystyczne I stopnia ukończyło 8,0 tys. absolwentów, w tym 64,4% kobiet. 

Wśród szkół ponadpodstawowych odrębną grupę stanowią ogólnokształcące szkoły artystyczne II stopnia dające uprawnienia zawodowe. W roku szkolnym 2020/21 w 126 placówkach tego typu zawód zdobywało 14,4 tys. uczniów (o 2,1% więcej niż w poprzednim roku szkolnym). Kobiety stanowiły 79,8% uczniów oraz 78,7% absolwentów tego typu placówek. Ponadto 126 szkół realizowało wyłącznie program kształcenia artystycznego dla 10,1 tys. uczniów, w tym 63,4% kobiet. Szkoły te ukończyło 1,0 tys. absolwentów, wśród których 62,1% stanowiły kobiety.
Złotnik-jubiler
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania wyrobów złotniczych i jubilerskich z metali szlachetnych i ich stopów; 2) oprawiania kamieni jubilerskich; 3) wykonywania napraw i przerabiania wyrobów złotniczych i jubilerskich.
Polityka Prywatności